Rymdbuss JB78R svarar inte

System Näbbdjuret
De gamles drönare skjuter

Vi får signal från en annan buss. Den befinner sig vid en beboelig planet i systemet.
Samtidigt säger Santiago att han känner av “de gamles” teknologi på en annan planet.
Vi hinner inte med bägge, men skickar “vanlig info” till andra bussen inklusive info om indianer som inte vill bli störda.
Vårt skepp tar oss till planeten där gammal tech borde finnas. Väktardrönare anfaller oss men vi förstör/oskadliggör dem. Snyggt pilotande av Sven och skjutande av Jacob kombinerat.
På den öde ytan (typ Mars) hittar vi grotta och inuti en kontrollstation. Vi sätter igång något och ser att något rör sig långt ner planeten. Marels berömda näsa jobbar.
Till sist fångar vi en av drönarna. Vi har nu vapenteknologi från “de Gamle” ombord!

View
Fripassageraren identifieras

Fripassageraren visar sig vara Santiago som hoppat av ifrån Sekten, det finns en risk att de kommer försöka utpressa oss etc när vi passerar.

Efter hoppet anländer vi till ett nytt stjärnsystem Cykeln 40B.

View
En dörr öppnar sig....

John McGonigal noterar att en dörr öppnar sig i en annan ända av stationen.

View
Ny trofé på väggen!
Jacobs logg.

Bussen stannar i ett dubbelstjärnesystem med 3 planeter. En gasplanet med prospekterbara månar och två stenplaneter varav en terraformerbar. Planeten har redan t.ex. syre.

Vi landar och upptäcker växtligheten är mossa. “Igelkottar” och stora skalbaggar äter denna. Flygande (metan/väte) bläckfiskar äter igelkottarna. Stor åttabent insekt äter skalbaggar. Jag undersöker en skalbagge. Den sprutar frätande partiklar på mig. Blir naturligtvis skjuten som straff. (Har uppstoppat huvud). En rovdjurinsekt blir också skjuten (fotobevis finns). Marcel och jag styckar för framtida tillagning.

Indianerna vill stanna på planeten. Vi verkar ha fripassagerare! En dörr på bussen öppnas. Måste undersökas. Hmm, ska jag ta hagelgeväret eller bara tazern? Både och kanske blåsrör också. Hmm, Curare eller sömnmedel till pilarna? Alla dessa val.

View
Nya horisonter

Vi anländer till ett nytt system (se Rutt), bestående av en gasjätte med ett flertal månar och två stenplaneter. Minst en måne verkar intressant och den inre stenplaneten (P2) har syrgasbaserad atmosfär. Sekten ger sig av för att undersöka P2, så ock vi. Vi observerar flera typer av större djur men inga tecken på någon civilisation.

Vi identifierar stora skalbaggar som äter av det halvmeterdjupa mosstäcket och stora, svarta luftmaneter (mer som luftballonger, okänd näringskälla men antagligen vätgas som lyftgas). Vi landar nära en av skalbaggarna. Vi tar prover och undersöker flora och fauna. Jacob stör skalbaggen och blir duschad av dess sporförsvar, reaktionen ifrån honom blir lika snabb som förutsägbar; bang!

Vi hittar även ett skalbaggerovdjur som verkar äta de mossätande skalbaggar. Jacob skjuter ett av dessa rovdjur efter att ha undersökt dess beteende lite.

Skalbaggarna och mossorna går att äta, även om näringsinnehållet är inte fenomenalt. Det blir en fråga om recept…

Vi prospekterar även på två månar kring gasjätten; den ene är inget värd men den andra har brytvärda mängder av intressanta mineraler.

Sekten kan tänka sig att stanna på planeten, vi köper en del av deras terraformningsutrustning som de inte längre behöver. Betalningen för detta är att vi tar med oss en del utrustning till dem under nästa varv.

View
Se upp, dörrarna stängs
Första spelmötet, del 2

Vi anländer till Rymdbussen och försöker starta upp den och undersöka dess skick.

View
Rymdstationens skick

Hangardörrarna är stängda. Gravitationen är avstängd. Stationen är inte trycksatt.

View
Skuldsatta!
Första spelmötet

Vi vann auktionen, hurra, och skuldsatt oss över öronen, skit.

Vid auktionen såg vi hur El Hierro blev portad ifrån auktionen, Maria Giancarlo frågade Domare Stålhandske senare om varför men det ville han inte gå n på. El Hierro kom senare fram till oss och erbjöd oss pengar emot att han och hans sekt fick komma med. Efter viss tvekan gick vi med på det då de betalade ungefär 10 % av rymdbussens pris. De vill finna en planet att kolonisera och de är förtruppen (20 st), resten av “stammen” är på ett par tusen. Tyvärr är de isolationistiska av sig.

Därefter ger vi oss av emot vårt nyförvärv.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.