Rymdbuss JB78R svarar inte

Nya horisonter

Vi anländer till ett nytt system (se Rutt), bestående av en gasjätte med ett flertal månar och två stenplaneter. Minst en måne verkar intressant och den inre stenplaneten (P2) har syrgasbaserad atmosfär. Sekten ger sig av för att undersöka P2, så ock vi. Vi observerar flera typer av större djur men inga tecken på någon civilisation.

Vi identifierar stora skalbaggar som äter av det halvmeterdjupa mosstäcket och stora, svarta luftmaneter (mer som luftballonger, okänd näringskälla men antagligen vätgas som lyftgas). Vi landar nära en av skalbaggarna. Vi tar prover och undersöker flora och fauna. Jacob stör skalbaggen och blir duschad av dess sporförsvar, reaktionen ifrån honom blir lika snabb som förutsägbar; bang!

Vi hittar även ett skalbaggerovdjur som verkar äta de mossätande skalbaggar. Jacob skjuter ett av dessa rovdjur efter att ha undersökt dess beteende lite.

Skalbaggarna och mossorna går att äta, även om näringsinnehållet är inte fenomenalt. Det blir en fråga om recept…

Vi prospekterar även på två månar kring gasjätten; den ene är inget värd men den andra har brytvärda mängder av intressanta mineraler.

Sekten kan tänka sig att stanna på planeten, vi köper en del av deras terraformningsutrustning som de inte längre behöver. Betalningen för detta är att vi tar med oss en del utrustning till dem under nästa varv.

Comments

olof_dahl lupmet

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.