Rymdbuss JB78R svarar inte

Se upp, dörrarna stängs

Första spelmötet, del 2

Vi anländer till Rymdbussen och försöker starta upp den och undersöka dess skick.

Comments

olof_dahl lupmet

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.