Rymdbuss JB78R svarar inte

Skuldsatta!

Första spelmötet

Vi vann auktionen, hurra, och skuldsatt oss över öronen, skit.

Vid auktionen såg vi hur El Hierro blev portad ifrån auktionen, Maria Giancarlo frågade Domare Stålhandske senare om varför men det ville han inte gå n på. El Hierro kom senare fram till oss och erbjöd oss pengar emot att han och hans sekt fick komma med. Efter viss tvekan gick vi med på det då de betalade ungefär 10 % av rymdbussens pris. De vill finna en planet att kolonisera och de är förtruppen (20 st), resten av “stammen” är på ett par tusen. Tyvärr är de isolationistiska av sig.

Därefter ger vi oss av emot vårt nyförvärv.

Comments

olof_dahl lupmet

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.